GCSS

CSS frame work by Goragod.com

Layout Demo

ตัวอย่าง Layout รูปแบบต่างๆที่ใช้บ่อยซึ่งสามารถสร้างได้โดยใช้ GCSS CSS Framework ซึ่งจะช่วยให้การออกแบบ Layout ของเว็บไซต์ ง่ายดายยิ่งขึ้น

จุดเด่นของ Layout ที่สร้างโดยใช้ GCSS คือ จะมีการเรียงลำดับ Layout ที่ถูกต้องเมื่อมีการแสดงผลเว็บไซต์บนอุปกรณ์ขนาดเล็ก โดยลำดับที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานก็คือ เนื้อหา แถบข้างด้านซ้าย และ แถบข้างด้านขวา ตามลำดับ

One Column

Layout แบบพื้นฐานที่สุด แสดงผลเพียงหนึ่งคอลัมน์

Left Sidebar

Layout มาตรฐานแบบสองคอลัมน์ มี Sidebar อยู่ด้านซ้าย

Right Sidebar

Layout มาตรฐานแบบสองคอลัมน์ มี Sidebar อยู่ด้านขวา

RTL Site

Layout มาตรฐานสำหรับเว็บไซต์แบบ Right-To-Left

Three Columns

Layout แบบสามคอลัมน์ (default) โดยมีแถบข้างอยู่ด้านซ้ายและขวาของเนื้อหา

Three Columns (1)

Layout แบบสามคอลัมน์ ที่มีแถบข้างทั้งสองอันอยู่ด้านขวาของเนื้อหา

Three Columns (2)

Layout แบบสามคอลัมน์ ที่มีแถบข้างทั้งสองอันอยู่ด้านซ้ายของเนื้อหา